Dankoffer

Ieder jaar wordt in kerken over de hele wereld Goede Vrijdag gevierd en tijdens die diensten komen drie woorden altijd voorbij. Deze drie woorden brengen ons hoop en leven. Drie woorden die alles hebben veranderd. Woorden die een nieuwe start markeerden. Deze woorden echoën nog steeds door, omdat ze onomkeerbaar zijn en in de eeuwigheid staan gegrift. Deze drie woorden zijn: Het is volbracht! Dat waren de woorden die Jezus zei toen Hij Zijn leven voor ons gaf, daar aan het kruis op Golghota zo’n 2.000 jaar geleden. God gaf op dat moment Zijn Alles zodat wij vrij kunnen zijn. Als kerk willen wij met Pasen iets doen als teken van dankbaarheid voor die vrijheid. Het is als het ware onze reactie op Zijn offer voor ons. We willen dan ons dankoffer brengen. Natuurlijk kan ons offer nooit opwegen of in de buurt komen van Zijn offer, maar we willen…