Toen we vier jaar geleden startten met re:connect hebben we bewust een keuze gemaakt om geen wekelijkse collecte te hebben in de kerk. Niet omdat we niet geloven in geven, maar juist omdat we er met hart en ziel in geloven. De Bijbel zegt in Spreuken dat geven je wereld vergroot en er zijn genoeg verzen te vinden die het belang van geven benadrukken. God is een vrijgevige God en ik geloof dat wij ook daarin op Hem mogen lijken door vrijgevig te zijn. Ik denk dat de meeste Christenen ook geen moeite hebben met geven, maar waarom dan toch dit stuk? Omdat ik geloof dat we aan van alles en nog wat willen geven, maar vaak moeite hebben of weerstand ervaren om te geven aan de kerk waar wij zelf deel van zijn. Ik wil je in dit stuk meenemen op reis en aan jou om er daarna mee te doen wat jij wilt. Hope it helps! 

Het gekke is dat niemand het raar vindt om contributie te betalen aan de lokale sportclub waar je lid van bent. Het zal mij ook niet verbazen als sommige lokale koren meer geld hebben dan sommige kerken in dezelfde stad. Gewoon omdat alle leden contributie betalen. Voor de grap zocht ik even de definitie op van het woord contributie.

Contributie De financiële bijdrage die een lid van een vereniging betaalt. Met de opbrengst van de contributie worden doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. De vereniging stelt de hoogte van het bedrag vast.

En nu zal ik de laatste zijn die zegt dat je contributie moet betalen om naar de kerk te gaan. Maar het idee dat je ownership neemt voor de club waar jij deel van bent door bij te dragen op financieel vlak, daar zie ik zeker iets in. We zeggen niet voor niets we’re all in this together. Want net als een vereniging heeft een kerk ook doelstellingen en die doelstellingen kosten vaak geld. En als wij willen dat de kerk waar wij bij horen die doelen kan bereiken dan zetten we daar onze schouders onder.

Ik draag op een andere manier bij

En soms hoor je mensen zeggen dat ze op een andere manier bijdragen. En dat is prima, maar dat ontslaat je niet van je financiële verantwoordelijkheid. Het zou toch wat zijn als je dat bij de lokale sportvereniging kan zeggen? Ja, ik voetbal hier nu wel maar ik doe corvé, dus ik draag mijn financiële steentje niet meer bij. Waarschijnlijk kijken ze ja aan en wachten ze op het moment dat je GRAPJE roept, want de club ben je samen en je draagt het dus ook samen. Het is dus geen kwestie van of, maar meer van en. En zo is het – volgens mij – ook met de kerk. We dragen het samen, want de kerk ben je ook samen. De kerk is namelijk geen gebouw waar mensen samenkomen, maar de kerk bestaat uit de mensen die samenkomen in een gebouw of waar dan ook.

En natuurlijk snap ik ook wel dat jij wil weten hoe jouw geld wordt besteed. Maar net als bij een club draag je bij aan de visie en de doelstellingen van de club. Ben je het daar niet mee eens, dan zit je waarschijnlijk bij de verkeerde club. Bij een gemiddelde kerk kan je verwachten dat het geld gaat naar de huur/aflossing/onderhoud van het gebouw waar de kerk samenkomt. Een deel gaat naar de mensen die werken voor de kerk. Denk aan de voorganger/predikant, maar misschien ook andere fulltimers. Verder zal een deel gaan naar zending en/of diaconie. En dan heb je altijd nog de kosten van de verschillende afdelingen van de kerk, denk hierbij aan kidschurch, evenementen en interest groups. Iedere kerk zal het geld weer anders verdelen, geleid door hun visie en doelstellingen. En wil je meer in-depth info? Vraag het gewoon, ik kan mij niet voorstellen dat een kerk geen openheid van zaken wil geven. Sterker nog, sinds vorig jaar is het voor kerkgenootschappen verplicht om hun winst- en verliesrekening te publiceren op hun website als ze hun ANBI-status willen behouden. Dus je kan het meestal zo vinden op het Internet. De gegevens van re:connect vind je bijvoorbeeld hier: reconnect.cc/anbi.

Wij zijn de kerk

Ik geloof heel sterk dat de kerk niet gebouwd is op de talenten van een paar, maar dat het gebouwd wordt door vele kleine “beetjes” die de leden van de kerk bijeen brengen met een centraal punt of beter gezegd een centraal Persoon, namelijk Jezus de Zoon van God. Ik heb overigens heel bewust geen bijbelstudie geschreven waarom het goed is om te geven, die zijn namelijk wel te vinden. Ik heb ook niets gezegd over hoeveel of welk percentage je moet geven. Nee, daar zijn ook al goede studies over te vinden. Het enige wat ik er wel over wil zeggen is dat ik geloof dat geven past bij Gods hart. Ik schreef het al eerder en ik zal het nog eens benadrukken: God is een vrijgevige God en Hij roept Zijn volk op om niet krenterig te zijn, maar vrijgevig. En verder geloof ik niet dat God op een bepaald percentage uit is, maar vooral op je hart. En iedereen die de tienden-discussie aangaat om minder te hoeven geven heeft volgens mij niets van de tienden en het hart van God begrepen. Het ging namelijk nooit om die 10%, maar altijd om het hart erachter. There, I said it!

Tenslotte dit, dit stuk is niet bedoeld om je een schuldgevoel aan te praten. Als je niet kan geven, dan hoef je zeker niet te geven. Maar ik wil je wel uitdagen om niet te snel te denken dat je niet kan geven. Het gaat er namelijk ook niet om hoeveel je geeft, maar hoe je geeft. It’s all about ownership. Geloof jij dat jij deel bent van de kerk waar jij naartoe gaat? Dan hoop ik echt dat dit stuk jou uitdaagt om actief te gaan geven. Wacht niet op de collecte (als ze bij jou een collecte hebben), maar geef intentional. Bij re:connect zien we een groeiende groep die gewoon maandelijks een gift overmaken. Daar wachten ze ook niet op de collecte. Gelukkig maar, want we hebben dus geen collecte bij re:connect. En omdat die groep groeit, kunnen we steeds meer mensen in en buiten de kerk helpen die inderdaad niet rondkomen en dus niet kunnen geven. Zo helpen we elkaar. Zij die kunnen geven, die geven en zij die niet kunnen geven, die ontvangen. Zo werkt het samen en zijn we elkaar tot zegen. Dus bij deze de oproep aan iedereen die zou kunnen bijdragen om het in te plannen in je maandelijkse budgettering. Maak een keuze om actief bij te dragen, want we’re all in this together.

Photo credits: Matthew Kane on Unsplash

Comments are closed.