Ieder jaar wordt in kerken over de hele wereld Goede Vrijdag gevierd en tijdens die diensten komen drie woorden altijd voorbij. Deze drie woorden brengen ons hoop en leven. Drie woorden die alles hebben veranderd. Woorden die een nieuwe start markeerden. Deze woorden echoën nog steeds door, omdat ze onomkeerbaar zijn en in de eeuwigheid staan gegrift. Deze drie woorden zijn: Het is volbracht!

Dat waren de woorden die Jezus zei toen Hij Zijn leven voor ons gaf, daar aan het kruis op Golghota zo’n 2.000 jaar geleden. God gaf op dat moment Zijn Alles zodat wij vrij kunnen zijn. Als kerk willen wij met Pasen iets doen als teken van dankbaarheid voor die vrijheid. Het is als het ware onze reactie op Zijn offer voor ons. We willen dan ons dankoffer brengen. Natuurlijk kan ons offer nooit opwegen of in de buurt komen van Zijn offer, maar we willen iets extra’s geven, een extra offer brengen uit een hart van dankbaarheid en hiermee symbolisch ons beste geven.

In de weken voor het Paasweekend worden er dankoffer-enveloppen uitgedeeld zodat iedereen thuis – in alle rust – kan bepalen wat hij of zij wil geven. Het is een persoonlijk iets, neem de tijd om het in gebed te brengen en erover na te denken. Geef niet omdat “iedereen” het doet of omdat het moet, maar geef alleen als jij dat wilt én als het ook echt kan. Geen bedrag is te klein of te groot, of je nu 1 of 10.000 euro geeft, het gaat erom dat je geeft met je hart en met blijdschap. Of om Paulus te citeren: Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven. (2 Kor. 9:7 BGT)

Het is mijn gebed dat iedereen zal geven vanuit dankbaarheid en dat God iedere gift zal zegenen en dat het vrucht zal voortbrengen die weer tot zegen zal zijn van velen!


Bovenstaand stuk heb ik geschreven voor Hashtag, het magazine van re:connect.
Foto credits: Joost de Zwart

Comments are closed.