Over twee dagen mogen we vieren dat we twee jaar bestaan als kerk. Twee jaar geleden begonnen we met diensten op de zondag nadat we een jaar lang bij ons thuis maandelijks bij elkaar kwamen (toen bezochten Sharon en ik nog Maranatha). Dus even een een overdenking met wat dingen die ik wil delen met de lezers van deze blog-post. Neem de tijd om het even rustig te lezen 🙂

Er is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. De kerk is gegroeid. Onze verantwoordelijkheid is daarmee ook gegroeid. Er komen mensen naar de kerk. Mensen die op de bergtop staan en mensen die (al te lang) in een diep dal dolen. Allemaal mensen die we mogen wijzen naar Jezus. En uiteindelijk draait het daar ook allemaal om. Mensen wijzen naar Jezus. Hij is het absolute middelpunt van onze kerk. Zonder Jezus geen re:connect. Zonder Jezus geen kerk. Zonder Jezus geen hoop.

Christus in ons

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20 HSV)

re:connect is een kerk waar het soms alleen maar lijkt te gaan om events, connecten, gezelligheid, lekker eten en goede muziek. Maar de komende maanden hoop ik dat we met elkaar de focus in alles wat we ondernemen  nog meer kunnen leggen op Jezus, de Hoop van deze wereld. En omdat Hij dat is, mogen wij – als Zijn lichaam hier op aarde – dat zijn. En ja, dan mag je connecten, is er gezelligheid, lekker eten en goede muziek. Maar dat mag nooit het doel worden, maar slechts de uitwerking van Christus in ons.

Christus is het doel

Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Rom. 8:29 HSV)

Het doel is eenvoudig. Dat we meer op Hem mogen lijken. En het mooie is dat wij dat niet zelf hoeven te doen, maar dat we mogen vertrouwen op Gods leiding, genade en liefde. Maar dat betekent niet dat wij niets hoeven te doen. Daarin ligt het verschil. Als ik kijk naar Isa, dan zie ik een kleine meid die opgroeit. En stap voor stap ontwikkelt ze zich. Dat gaat bijna vanzelf, maar je merkt ook dat zij de wil heeft om te ontwikkelen. En natuurlijk gaat het met vallen en opstaan. Maar ze weet dat er meer te ontdekken is en daarom groeit ze ook. En natuurlijk hou ik niet meer of minder van haar als ze weer een “terugval” heeft. Ik hou van haar omdat het mijn dochter is. Dus bij ons moet er ook een honger zijn naar meer, meer van God in ons leven. Dat klinkt zo abstract, maar het wordt realiteit wanneer je meer begint te ontdekken over God.

En ja, de een is misschien “verder” dan de ander, maar dat maakt niets uit! Zolang we maar Christus als doel hebben en niet stilstaan. Let’s keep moving, let’s keep growing, let’s keep pressing on!

Christus is onze zekerheid

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. (Heb. 6:19 HSV)

Afgelopen zondag sprak ik over twijfel. En twijfel zorgt ervoor dat je als een stuurloos schip op de golven van het leven door de wind van omstandigheden wordt gestuurd. En dat overkomt iedereen wel eens. Maar het goede nieuws is, dat Christus nog steeds ons Anker wil zijn. Vast, onwrikbaar en gelinkt tot in het binnenste heiligdom, daar waar God de Vader is. Dat is ook de reden waarom ik zo enthousiast wordt van Jezus! Hij is de connectie met de Vader. Wij kunnen geen mensen connecten met God, maar Jezus kan dat wel. En omdat Hij dat kan, mogen wij mensen wijzen naar Jezus, zodat ze de weg naar de Vader weer vinden.

En dan het laatste punt van deze post.

Wij mogen veranderen

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Rom. 12:1-2 HSV)

Deze tekst is zo vol van hoop. Wij mogen een leven leiden tot eer van God. Wij mogen onze lichamen aan God wijden en dat klinkt heel zweverig en zwaar, maar het betekent eigenlijk dat we een leven van aanbidding leiden. Dus in alles proberen om God te eren. Niet omdat het moet, maar omdat wij van Hem houden, omdat Hij van ons houdt. Hij heeft ons liefde gegeven en in antwoord daarop mogen wij ons leven geven aan Hem. En dan komt vers 2 van Romeinen 12: Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Een andere vertaling zegt: vernieuwing van uw denken. Dingen die voor de “wereld” normaal zijn, zullen niet meer normaal zijn voor ons. En dingen die voor ons normaal worden, zullen niet normaal zijn voor de wereld. En daarom is het zo belangrijk om niet te vervreemden van de wereld, maar om met beide benen in deze wereld te staan, zoals Jezus dat deed, maar met de mindset van Christus. En dat is een mindset van heiligeid, puurheid, liefde en goedheid

Kortom…

Lieve vrienden, re:connect draait niet om gezelligheid, connecten, eten en goede muziek. re:connect draait om een Persoon en Zijn naam is Jezus. En alles wat we doen willen we doen om Hem te eren. Ons connecten, onze gezeligheid, ons eten en onze muziek, het is alleen van toegevoegde waarde als Hij het doel is. En dit ligt bij ons, bij ons denken, bij ons spreken, bij onze handel en onze wandel.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (Fil. 4:8 NBV)

Als we het feestweekend ingaan met SURRENDER goes UNPLUGGED en Ps. Wendy Treat, dan hoop ik dat we het in mogen gaan met deze mindset. De mindset van dienstbaarheid, nederigheid en respect naar God, simpelweg de mindset van Jezus. Let’s make this weekend count! Laten we dit weekend in gebed brengen, bidden voor iedereen die komt en bidden dat ze geraakt mogen worden door Gods liefde en Zijn Heilige Geest.

Let’s believe the unthinkable, think about the unbelievable, trusting God for an amazing weekend in His presence!

1 Comment

  1. Regina Flu

    Reconnect ervaar ik niet als alleen maar feesten en events. Ik ervaar het als de plek waar iedereen zichzelf kan zijn op zoek naar Jezus.
    De eenvoud van het voorgangers echtpaar is daarin leidend. Ja, het liefst had ik een orkest om Jezus te loven en te prijzen. In het oude testament worden vele instrumenten genoemd. Vandaag wordt het events genoemd, nou het was een event toen David dansend en zingend vóór de Ark uitging.
    Ik vind het altijd leuk als de band er is, omdat wij met meer instrumenten God lof mogen brengen. De andere ‘events’ zijn goed, omdat zij bijdragen aan het opbouwen van mijn geloof, dat ik nog meer mag groeien.