Dark Matter: Theory suggests that the invisible stuff acts as gravitational glue that keeps the stars and galaxies from flying apart. (Bron: NBC News)

Misschien heb je nooit gehoord van Donkere Materie (Dark Matter). Voor mij was het afgelopen zondag dat ik werd gewezen op Donkere Materie en het belang ervan. Als je hier meer over wilt lezen zou je kunnen beginnen bij de Wikipedia pagina hierover. Maar de reden voor deze theoretische materie is misschien nog veel interessanter. Wetenschap heeft namelijk ontdekt dat volgens de zwaartekrachttheorie en de relativiteitstheorie hele sterrenstelsels niet bij elkaar zouden blijven vanwege de bewegingssnelheid van die stelsels. Anders gezegd: er moet iets bestaan wat die stelsels bij elkaar houdt. Ik heb nog niet heel veel erover gelezen, maar wat ik heb gelezen duidt aan dat ze aannemen dat zo’n sterrenstelsel voor minimaal 80% (en vaak zeggen ze 90%) bestaat uit Donkere Materie. Iets wat niet 1-2-3 te verklaren of waar te nemen is houdt de boel bij elkaar.

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. (Kol. 1:15-17 NBV)

3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit (Heb. 1:3 NBV)

Een paar teksten waar ik aan moest denken toen ik hoorde en later las over Donkere Materie. Er is dus een kracht, die niet is waar te nemen of te verklaren, zo groot dat die de sterrenstelsels bij elkaar houdt. Wetenschap is op zoek, maar ik geloof dat ik het antwoord heb: Jezus draagt de schepping met Zijn machtig woord. Het zijn Zijn woorden van leven die de schepping bij elkaar houdt. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.

Hij houdt het universum bij elkaar

Hoe gaaf is het om te beseffen dat diezelfde Jezus die het universum bij elkaar houdt ook tijd heeft om te zorgen voor jou en mij. Ik bedoel, als ik God zou zijn, dan zou ik je gewoon zeggen dat ik belangrijkere dingen te doen heb. Ik bedoel maar… universum bij elkaar houden of luisteren naar jouw problemen. Als ik het universum niet meer bij elkaar hou, dan heb jij niet eens meer een probleem, want dan besta jij gewoon niet meer. Dus ik zou prioriteren! Maar gelukkig ben ik God niet en is God ook alles behalve een mens. Ja, Hij is mens geworden om alle zonden op Zich te nemen. En ja, Hij is als mens gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar Hij is opgestaan uit de dood en troont nu aan de rechterhand van de Vader en is geen mens meer, maar de Zoon van God, sterker nog, Hij is God.

En die grote God, die het universum bij elkaar houdt is klein genoeg om zich te bekommeren over ons, over jou en over mij. Hij houdt niet alleen de wereld in Zijn hand, maar Hij houdt het hele universum in Zijn hand. Maar tegelijkertijd houdt Hij ook mij in Zijn hand en dat maakt mij dankbaar, nederig en hoopvol.

Ik zal Hem niet altijd begrijpen, sterker nog, ik begrijp Hem vaker niet dan wel! Maar gelukkig hoef ik Hem niet te begrijpen, maar hoef ik Hem alleen maar te gehoorzamen en te vertrouwen (en dat is eerlijk gezegd vaak lastig genoeg).


Bovenstaand stuk is een korte samenvatting van mijn overdenking van afgelopen zondag “Jesus at the center of it all”. De overdenking is in het Nederlands en kan je op reconnect.cc terugluisteren.

Comments are closed.