1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Rom. 12:1-2 NBV)

Wat hebben de titel, de foto en deze tekst gemeen met elkaar? In eerste instantie helemaal niets. Op de foto zie ik iemand die het niet meer ziet zitten, voor wie het allemaal even te veel is. Wanneer ik de titel lees dan denk ik dat die spreekwoordelijke druppel de verklaring kan zijn voor de man op de foto. Maar die bijbeltekst…. daar kan ik zo 1-2-3 even niets mee. 

Deze week moest ik denken aan een uitspraak die ik afgelopen zondag deed in de kerk. Ik zei dat ik best een druk leven heb (echtgenoot en vader zijn, een fulltime job, voorganger van een gave kerk en verantwoordelijk zijn voor het management van Sharon), maar dat ik ondanks die drukte weinig tot geen stress heb, dat ik enorm geniet van wat ik doe en daar veel energie van krijg. Daarbij zei ik ook dat er een poos was dat ik dat niet had, omdat zo veel mensen tegen me zeiden dat ik wel moe moest zijn, mensen vroegen of het allemaal wel ging, dat ik goed op mezelf moest letten etc. etc. etc.  Allemaal goed bedoelde vragen en adviezen die er uiteindelijk voor zorgden dat ik begon te geloven dat ik het heel druk had, moe moest zijn en wel stress moest hebben. Het gekke is dat die mindset ervoor zorgde dat ik als persoon ook veranderde. Mijn lontje werd korter, de vreugde, de passie, het enthousiasme kwamen in gevaar, want ik begon te geloven dat dat normaal was voor mijn manier van leven. De spreekwoordelijke emmer was redelijk vol en er was maar een druppel nodig om de emmer te doen overlopen.

Het draait om mij

De oorzaak van het probleem waar ik doorheen ging was dat ik het idee kreeg dat het allemaal draaide om mij. Ik had het druk, ik deed heel veel, ik moest goed op mijzelf letten, ik moest mijzelf beschermen, ik, ik en nog eens ik. Maar wanneer ik de verzen uit Romeinen 12 lees dan zie ik dat Paulus ons oproept om onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen. Maar wat houdt dat in? Wat weten wij vandaag de dag nog van offers? De mensen aan wie de brief gericht was wisten heel goed wat een offer is. Ze hadden er een beeld bij. Het was namelijk iets wat je gaf aan God. In het geval van een dier, was het een dier dat gedood werd in plaats van de persoon die gezondigd had. Het bloed van dat dier vloeide in plaats van het bloed van de schuldige. Dat snapten ze.

Maar dan nu het concept van een levend offer, want hoe kan iets dat dood is toch leven? Het antwoord op deze vraag vind ik in de brief aan de Galaten.

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20 HSV)

Wij zijn gekruisigd met Christus! Dat betekent dat wij dood zijn aan onszelf. Toen ik nog actief was bij de tieners Maranatha zei ik vaak dat wij, Christenen, dagelijks doden opwekken. En daarmee bedoelde ik dat wij onszelf regelmatig weer opwekken uit de dood door onze eigen wil te blijven doen. Wanneer we zeggen dat we gekruisigd zijn met Christus, dan zeggen we dat wij zijn gestorven aan onszelf en dat onze ik er niet meer toe doet.

Maar wanneer we dus die stap doen om onze wil neer te leggen en te leven voor Hem, dan gebeurt wat we zien in Galaten 2 vers 20! Wij leven zelf niet meer, maar Christus leeft dan door ons. Zijn leven wordt dan zichtbaar in ons en op die manier kunnen wij een levend offer zijn. Levend omdat we het leven van Christus hebben ontvangen doordat we ons leven gegeven (offer) hebben aan Hem. Trouwens, zie je ook dat Paulus het vraagt (“met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u” – Rom. 12:1) aan de brieflezer? Het betreft dus een actie als gevolg van een keuze van de lezer om zichzelf te geven als een offer. Maar dat is niet het enige wat Paulus vraagt, want hij gaat verder door te zeggen dat we ook een heilig en God welgevallig offer moeten zijn.

In een commentaar las ik hierover dat welgevallig een link heeft met brandoffers. Want die hebben een welgevallige geur voor de Heer (Lev. 1:9). Als dat zo is, dan is dat ook iets om over na te denken, omdat een brandoffer voor de volle 100% voor de Heer was. Want sommige offers waren ook deels voor de priesters, maar dat gold niet voor het brandoffer, dat was volledig voor God.  En het woord heilig benadrukt het idee dat het volledig voor God is, want het betekent dat dit offer apart gezet is voor God.

Aanbidding is een levensstijl

Dit is de ware eredienst, een andere vertaling zegt: dit is aanbidding. Leven voor God door onszelf te verloochenen, apart gezet voor Hem, waar we ons volledig geven aan Hem, dat is dus aanbidding. In een tijd waar men juist zegt dat je het voor jezelf moet opnemen, dat je jezelf absoluut niet moet verloochenen roept de Bijbel ons op om ons belang ondergeschikt te maken aan Zijn wil. En dat is zeer toepasselijk voor de tijd waarin we nu zitten (de week voor Pasen). Jezus koos ervoor om Zijn wil ondergeschikt te maken aan de Vaders wil. Of beter nog, Hij koos ervoor om de wil van de Vader te maken tot Zijn wil. En dit laatste heeft alles te maken met mindset, het is een keuze om jezelf te verloochenen.

Wij moeten ons niet confirmeren aan de wereld. Met andere woorden, we moeten ons niet laten vormen door de wereld. Het beeld dat ik hierbij zie is dat de wereld met haar standaard  ons in een mal probeert te drukken, zij probeert ons in een bepaalde vorm te krijgen en dat lukt alleen als we leeg zijn van binnen. Er is zo’n heerlijke oneliner: When you don’t stand for something, you fall for anything. En dat is ook precies wat ik hier bedoel. Wanneer je leeg bent, geen vaste waarden hebt in jouw binnenste, dan kan je gevormd worden door de druk van buitenaf. Maar wanneer we leven voor Christus, dan nemen wij ook de mindset van Christus aan. En die mindset verandert ons van binnenuit.

Waar de wereld ons wil vormen door invloed uit te oefenen op onze buitenkant (onze situatie, onze omgeving, onze leefwereld) om zo onze ziel (emoties en gedachtes) te beïnvloeden waardoor onze geest (dat wat communiceert met God) wordt geblokkeerd, wil God ons vormen door te spreken tot onze geest, waardoor onze ziel richting en visie ontvangt wat zich weer zal uiten in ons lichaam (de buitenkant). En dan ben ik waar ik wilde zijn.

De laatste druppel

Wanneer je leven draait om jou is de kans groot dat de emmer zich blijft vullen en dat betekent dat er op een gegeven een laatste druppel zal zijn. Maar wanneer je je leven leeft als een levend, heilig en God welgevallig offer, dan leef je een leven dat Gods wil wilt doen. Een leven dat niet draait om jou, maar om Hem. Dat is een leven van vrijgevigheid en nederigheid, een leven dat ten dienste staat van God, haar gemeente en de mensen om ons heen.

Een leven waarin onze mindset plaats heeft gemaakt voor de mindset van Christus is een leven dat leeft voor God. En nu ik zelf weer de keuze heb gemaakt om die switch te maken merk ik dat mijn omgeving en omstandigheid steeds minder invloed krijgt in mijn ziel (emoties en gedachten) waardoor mijn geest weer openstaat om te ontvangen van de Bron van Leven, om te luisteren naar God, de Gever van het Leven. En eerlijk gezegd ben ik er nog niet, maar het begon met een stap en of ik nu wel of niet slaag, ik blijf het proberen, ik blijf ervoor kiezen om te leven voor Hem.

De paradox

Niet leven voor jezelf en vechten voor jouw recht en gelijk, maar leven voor God door dienstbaar te zijn voor God, Zijn gemeente en de mensen om je heen is het beste wat je voor jezelf kan doen.

24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Mat. 16:24-25 HSV)

En dat klinkt zo tegenstrijdig en zo onlogisch, maar het is de waarheid! Niet leven voor jezelf maar leven voor Christus is het beste wat je kan doen voor jezelf!

Comments are closed.